Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng Liệt sỹ tại Quảng Trị (VTV8 - 6h00 - 15/7/17)