Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng Liệt sỹ tại Quảng Trị (VOV1 - 21h - 14/7/17)