Đại lễ cầu siêu tri ân Anh hùng Liệt sỹ tại Quảng Trị (VOV1 – 21h – 14/7/17)