Đại hội Công đoàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

13/12/2012
(VBSP) Cùng với các Công đoàn cơ sở khác trong hệ thống NHCSXH, sáng 20-6 tại tỉnh Yên Bái, chi nhánh NHCSXH đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2009-2012, với sự tham dự của đại biểu Công đoàn NHCSXH cấp trên; Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện Công đoàn các ngân hàng khác đóng trên địa bàn cùng các đoàn viên Công đoàn thuộc chi nhánh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn NHCSXH chi nhánh tỉnh Yên Bái thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao phẩm chất đạo đức Cách mạng, lập trường giai cấp công nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao gắn với việc tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên Công đoàn.

Báo cáo nhiệm kỳ III đã được Chủ tịch Công đoàn NHCSXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Anh Hoàng trình bày tại Đại hội

Báo cáo nhiệm kỳ III đã được Chủ tịch Công đoàn NHCSXH tỉnh Yên Bái Nguyễn Anh Hoàng trình bày tại Đại hội

Trong phuơng hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành nêu rõ cần phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên Công đoàn, tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động Cách mạng, tạo sức mạnh tổng hợp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Việt Nam Vũ Đức Mỹ đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn chi nhánh đã đạt được, đồng thời cho rằng: "Hoạt động của tổ chức Công đoàn ngoài nỗ lực của Ban chấp hành thì sự đóng góp công sức của đoàn viên và sự quan tâm của Ban lãnh đạo quyết định rất lớn đến thành công của mọi phong trào".

Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Việt Nam Vũ Đức Mỹ phát biểu

Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Việt Nam Vũ Đức Mỹ phát biểu

Tại Đại hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái Hà Chí Họp cũng đã biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Trong thời gian tới tiếp tục phát huy tốt tinh thần phối kết hợp, cùng tham mưu, đề xuất với Ban lãnh đạo triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi trong đơn vị, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo mà NHCSXH đang triển khai.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV và hứa sẽ cố gắng hết sức, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động của Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển vững mạnh.

Ban chấp hành nhiệm kỳ IV Công đoàn chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái

Ban chấp hành nhiệm kỳ IV Công đoàn chi nhánh NHCSXH
tỉnh Yên Bái

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

*
*

Các tin bài khác