Công đoàn NHCSXH ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại do bão số 12 tại Khánh Hòa (KTV - 19h45 - 07/11/17)