TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2812/NHCS-TD 09/10/2008 Về việc bổ sung, sửa đổi một số điểm về nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm
2539/NHCS-TD 16/09/2008 Hướng dẫn quy trình thủ tục cho vay giải quyết việc làm của Quỹ quốc gia về việc làm
2460/NHCS-TD 05/09/2008 Về việc hướng dẫn thực hiện cho vay Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2)
204/TB-VPCP 11/08/2008 Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở
2100/NHCS-TD 06/08/2008 Về việc xử lý nợ đến hạn trả nợ
1954/QĐ-NHCS 17/07/2008 Về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại về hoạt động Công nghệ thông tin đối với các chi nhánh tỉnh, thành phố thuộc hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
1883/NHCS-TD 10/07/2008 Về việc ban hành Giấy cam kết trả nợ và thay Giấy xác nhận
1680/NHCS-TD 24/06/2008 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật
1034/NHCS-TD 21/04/2008 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài
2225/NHCS-TD 30/10/2007 Về việc giải đáp mội số vướng mắc về cho vay đối với học sinh, sinh viên
2026/NHCS-TD 16/10/2007 Về việc cho vay đối với học sinh, sinh viên học liên thông
2162A/NHCS-TD 02/10/2007 Hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ
1617/NHCS-TD 28/08/2007 Về việc nâng cao chất lượng tín dụng
1030/NHCS-TD 08/06/2007 Về việc giải đáp vướng mắc tại các lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng năm 2007
677/NHCS-TD 24/04/2007 Hướng dẫn thực hiện cho vay theo Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
682/NHCS-TD 23/04/2007 Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 212/2006/QĐ-TTg ngày 20/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và doanh nghiệp sử dụng người lao động là người sau cai nghiện ma túy
676/NHCS-TD 22/04/2007 Về việc sửa đổi một số điểm văn bản 316/NHCS-KHNV về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo
1114A/NHCS- TD 22/04/2007 Hướng dẫn nội dung ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng Chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội
2064A/NHCS-TD 22/04/2007 Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Tổ giao dịch lưu động tại xã
2976VBTT 04/12/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Nông dân Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
2912/VBTT 27/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
2795/VBTT 15/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với Ngân hàng Chính sách xã hội
2796/VBTT 15/11/2006 Văn bản thỏa thuận giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Ngân hàng Chính sách xã hội
3151/NHCS-TD 07/11/2005 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay chương trình nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
2145/NHCS -TCCB 19/05/2005 Về việc thành lập PGD cấp huyện mới chia tách