TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3953/NHCS-TĐKT 20/12/2013 Về việc báo cáo công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống NHCSXH
3999/NHCS-TĐKT 20/12/2013 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện triển khai thành công Dự án Hiện đại hóa tin học NHCSXH
3827/NHCS-TDNN 12/12/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện cho vay vốn theo Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015
3798/NHCS-TĐKT 09/12/2013 Về việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
3647/CĐ-NHCS 18/11/2013 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
3602/CĐ-NHCS 09/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 14
3599/CĐ-NHCS 08/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống bão HaiYan
3522/CĐ-NHCS 05/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 13
3451/CĐ-NHCS 01/11/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 12
3308/CĐ-NHCS 14/10/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 11
3288/TB-NHCS 10/10/2013 Về việc thực hiện lãi suất cho vay đối với chương trình hộ cận nghèo, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn
3078/CĐ-NHCS 30/09/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 10
2988/CĐ-NHCS 18/09/2013 Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 8
2988/CĐ-NHCS 06/09/2013 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
2764/CĐ-NHCS 07/08/2013 Về việc tổ chức phòng chống bão số 6
2724/CĐ-NHCS 02/08/2013 Về việc tổ chức phòng chống bão số 5
2655/NHCS-TDSV 23/07/2013 Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ
2506/QĐ-NHCS 10/07/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản trong hệ thống NHCSXH
2744/NHCS-TDNN 06/07/2013 Thực hiện cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015 theo Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ
2221/CĐ-NHCS 24/06/2013 Về việc khắc phục hậu quả do thiên tai
1444/QĐ-NHCS 09/05/2013 Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế các thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của NHCSXH
970/TB-NHCS 10/04/2013 Về việc phát sóng phim tài liệu 10 năm xây dựng và phát triển
330/NHCS-TDSV 08/02/2013 Về tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên
297/NHCS-TDNN 04/02/2013 Về việc Hướng dẫn thực hiện cho vay người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
80/NHCS-TCCB 11/01/2013 Về việc thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013