TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2145/NHCS -TCCB 19/05/2005 Về việc thành lập PGD cấp huyện mới chia tách
127/NHCS-NVTD 15/01/2005 Hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ cho vay thí điểm về chương trình NS&VSMTNT
2628/NHCS-NVTD 15/12/2004 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay một phần nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt về sửa chữa nhà ở, nước sạch, điện thắp sáng và học tập đối với hộ nghèo
1984/NHCS-KHNV 15/10/2004 Về việc triển khai chương trình tín dụng thực hiện chiến lược quốc gia về NS&VSMTNT
1834/NHCS-KHNV 29/09/2004 Về cho vay vốn đối với hộ nghèo, các đơn vị kinh tế thuộc khu vực II, III trong khu vực kinh tế quốc phòng
1411/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn ghiệp vụ cho vay chương trình NS&VSMTNT
1414/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các doanh nghiệp làm nhà bán cho hộ dân vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
316/NHCS-KH 02/05/2003 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo
303/NHNg-KH 19/09/2002 Về việc hướng dẫn cho vay mua trả chậm nhà ở đối với các hộ dân ngập lũ trong các cụm, tuyến dân cư thuộc 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
385/NHNg/DA 12/10/2000 Hướng dẫn thực hiện dự án vay vốn quỹ OPEC
5465/CĐ-NHCS Về việc tổ chức phòng chống cơn bão số 16