TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
2888/NHCS-TCCB 24/11/2011 Về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch luân chuyển, đào tạo cán bộ
2555/NHCS-TCCB 19/10/2011 Về việc hướng dẫn công tác nhận xét, đánh giá cán bộ
1676/QĐ-NHCS 08/07/2011 Về việc ban hành tạm thời Bản Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội
2748/NHCS -TCCB 04/11/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung văn bản số 798/NHCS-TCCB ngày 10/04/2009
2229/NHCS-TCCB 09/09/2010 Về việc tuyển dụng, hợp đồng lao động, tiền lương và các chính sách khác đối với cán bộ viên chức, người lao động
177/NHCS -TCCB 28/01/2010 Về việc hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
3808/NHCS -TCCB 29/12/2009 Về việc thực hiện chế độ đối với cán bộ làm công tác Đảng
798/NHCS-TCCB 10/04/2009 Về việc áp dụng chế độ phụ cấp đối với cán bộ luân chuyển và chế độ đối với cán bộ tại 61 huyện nghèo
3647/QĐ-NHCS 22/12/2008 Về việc ban hành Quy chế tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách xã hội
2145/NHCS -TCCB 19/05/2005 Về việc thành lập PGD cấp huyện mới chia tách