TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
53/QĐ-HĐQT 05/09/2016 Về lãi suất tiền gửi tiết kiệm của hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn nhà ở xã hội tại NHCSXH theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ
1196/QĐ-TTg 19/07/2013 Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
15/QĐ-HĐQT 05/03/2013 Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
15/QĐ-HĐQT 27/01/2011 Ban hành Quy định xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội
15/QĐ-HĐQT 07/01/2008 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng Chính sách xã hội
242/QĐ-HĐQT 26/08/2004 Về việc công nhận mẫu biểu trưng Logo của Ngân hàng Chính sách xã hội
229/QĐ-HĐQT 27/07/2004 Về việc thành lập Trang tin điện tử - Website Ngân hàng Chính sách xã hội
783/QĐ-HĐQT 27/07/2003 Về việc Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
162/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp
161/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
159/QĐ-HĐQT 08/04/2003 Về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban chuyên gia tư vấn Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội