TÌM KIẾM NHANH VĂN BẢN


            
Ban hành từ ngày  đến ngày  
Từ khóa
Tìm kiếm theo Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Loại văn bản
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1411/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn ghiệp vụ cho vay chương trình NS&VSMTNT
1414/NHCS-KHNV 03/08/2004 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với các doanh nghiệp làm nhà bán cho hộ dân vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long
229/QĐ-HĐQT 27/07/2004 Về việc thành lập Trang tin điện tử - Website Ngân hàng Chính sách xã hội
62/2004/QĐ-TTg 16/04/2004 Về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
365/2004/QĐ-NHNN 13/04/2004 Về việc cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
783/QĐ-HĐQT 27/07/2003 Về việc Ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn
316/NHCS-KH 02/05/2003 Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với hộ nghèo
162/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp
161/QĐ-HĐQT 17/04/2003 Về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
159/QĐ-HĐQT 08/04/2003 Về việc Ban hành quy chế làm việc của Ban chuyên gia tư vấn Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội
131/2002/QĐ-TTg 04/10/2002 Về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội
78/2002/NĐ-CP 04/10/2002 Về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
303/NHNg-KH 19/09/2002 Về việc hướng dẫn cho vay mua trả chậm nhà ở đối với các hộ dân ngập lũ trong các cụm, tuyến dân cư thuộc 7 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
385/NHNg/DA 12/10/2000 Hướng dẫn thực hiện dự án vay vốn quỹ OPEC