Chính sách tín dụng sau sự cố môi trường biển (VTV8 - 11h30 - 6/5/17)