Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ tại Sơn La (STV - 05/8/17)