Chị em vùng cao Yên Bái giúp nhau thoát nghèo từ đồng vốn NHCSXH (VOV1 - 05/2/18)