Cặp lá yêu thương đến với tỉnh Lạng Sơn (VTV1 - 18h30 - 10/6/18)