Trao quà cho các Lá chưa lành tại Vũng Tàu (Chuyển động 24h - 18h30 - 09/9/17)