Cần làm gì để năng suất lao động của người Việt không còn thua kém các nước (VOV1 - 27/9/18)