Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ninh họp phiên thường kỳ

03/06/2013
(VBSP News) Cuối tháng 5/2013, Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì.
Đồng chí Nguyễn Văn Thành chủ trì phiên họp

Đồng chí Nguyễn Văn Thành chủ trì phiên họp

Báo cáo kết quả hoạt động của chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh nêu rõ: trong năm 2012 và 5 tháng đầu năm 2013, ngân hàng đã hỗ trợ vốn cho trên 31.800 lượt hộ vay vốn với số tiền trên 500 tỷ đồng; dư nợ hết tháng 5/2013 ước đạt 1.430 tỷ đồng với trên 98.300 khách hàng đang vay vốn; chất lượng tín dụng của ngân hàng được nâng lên rõ rệt, đặc biệt một số chương trình thực hiện cao như: cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn… Công tác huy động vốn qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Các chương trình vay vốn của đơn vị đã góp phần triển khai kịp thời chính sách của Chính phủ để các đối tượng, qua đó, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, giữ vững an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của NHCSXH còn một số hạn chế, tồn tại như: công tác phối hợp giữa các tổ chức chính trị - xã hội còn chưa tốt; các biện pháp xử lý thu hồi nợ còn thiếu kiên quyết; việc xác nhận bổ sung hộ nghèo còn gặp nhiều khó khăn…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh đã trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà NHCSXH tỉnh đã triển khai trong thời qua, qua đó đã đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị NHCSXH tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch Trung ương giao, bám sát kế hoạch giảm nghèo, tập trung vốn vào vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền, triển khai kịp thời các chương trình tín dụng ưu đãi đến nhân dân. Bên cạnh đó, làm tốt công tác ủy thác vốn vay, tổ chức đôn đốc thu hồi dứt điểm nợ xấu, nợ đến hạn, nợ quá hạn; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Đồng chí cũng đề nghị chi nhánh chú trọng rà soát các chương trình tín dụng tại địa phương, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất tỉnh, Trung ương ban hành những chính sách phù hợp với giai đoạn và thực tiễn của tỉnh, phát huy hiệu quả của nguồn vốn.

Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác