6,7 triệu hộ nghèo được vay vốn (VTV1 - 5h30 - 11/7/18)