Tín dụng chính sách đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định xã hội

Xóa đói, giảm nghèo - Chủ trương nhất quán của Đảng trong chiến lược phát triển đất nước

(VBSP News) Thúc đẩy công tác xoá đói, giảm nghèo (XĐGN) luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, coi đó là một mục tiêu quan trọng phát triển đất nước. 70 năm qua, dù điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực giảm nghèo và an sinh xã hội luôn được Đảng, Nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt hơn nguồn lực đầu tư và các chính sách hỗ trợ, cũng chính là “diệt giặc đói” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong những ngày đầu Cách mạng tháng Tám thành công.
Đồng chí Nguyễn Đức Quỳnh - Đoàn Thanh niên NHCSXH TW (thứ 2 từ trái sang) nhận giải Ba

Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Khối Doanh nghiệp TW năm 2015

(VBSP News) Vừa qua, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp TW đã tổ chức vòng chung kết Hội thi cán bộ Đoàn giỏi Khối Doanh nghiệp TW năm 2015. Hội thi là dịp để cán bộ Đoàn giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ và tổ chức cơ sở Đoàn.

  • Bộ thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức của NHCSXH

  • Hộp thư tiếp nhận phản ánh, kiến nghị quy định thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH

  • Cách nhận biết tiền thật/ tiền giả

  • Bài viết dự thi "Hành trình của tín dụng ưu đãi vì an sinh xã hội"